Svartvitt, Västmanlands Läns Museum

Did u like it? DM.